W彩票平台登陆

了解详情

Understand the details

当前位置:首页 > 了解详情

第一届临床营养学专业委员会
2018-10-27
 

主任委员:

         扬州大学附属医院

副主任委员:

赵绮华  苏北人民医院

委员:

     苏北人民医院

    扬州大学附属医院

    扬州大学附属医院

郑晓辉  仪征人民医院

缪从庆  江都市人民医院

    扬州市中医院

张翠军  扬州市妇幼保健院

     宝应县人民医院

王恒忠  高邮市人民医院

 

 


<

Copyright (C) W彩票平台登陆 版权所有